Lusten en lasten

Dat leden van de koninklijke familie ook ’gewone’ mensen zijn, lijkt me duidelijk. Ze hebben recht op een privéleven waarvan niet alles gedeeld hoeft te worden. Maar hoe belangrijker de positie in een koningshuis, hoe meer iets van belang kan zijn. De gezondheid van de koning is van landsbelang. Als hij ziek is – meer dan een griepje – hoort het land dat te weten. Als zijn dochter haar enkel breekt, hoeven we daar in principe niets over te horen. Maar we willen het wel weten, want de bijkomende factor van een monarchie is dat het leven van de koninklijke familie op gepaste afstand gevolgd wordt.

Van de wieg tot aan het graf is er een band met een onbekende prins of prinses en dat kan voor die persoon belastend zijn, maar het is ook de basis van wat monarchieën zo succesvol en uniek maakt. Dat spanningsveld zal altijd blijven bestaan. Zo naar als de Oranjes het vinden dat de kerstkaarten die ze rondsturen in de media komen of op veilingsites staan, zijn er omgekeerd ook weleens momenten dat de Nederlanders denken: kan die familie dat nou niet eens anders aanpakken?

Bij de optelsom van de lusten en lasten staat er echter zowel aan de kant van de Oranjes als aan de kant van de Nederlanders een positief saldo, denk ik. We gunnen elkaar wat. Er zijn afspraken gemaakt over vakantiefoto’s, de kinderen kunnen uiteraard ongestoord naar school gaan en krijgen alle kans op te groeien zoals andere Nederlandse kinderen.

En dan toch is er een bepaalde boosheid te horen als Weekend of andere media de kerstkaarten laten zien die de Oranjes rondstuurden. Er wordt dan al snel gestrooid met termen als schending van copyright, portretrecht en ga zo maar door. Maar we hebben het hier over onze vroegere koningin, onze huidige koning en koningin en onze toekomstige koningin met hun meest naaste familieleden. Prominente figuren in onze maatschappij en onze geschiedenis. Niemand zal mij horen zeggen dat ik vind dat Nederland het récht heeft om deze foto’s te zien, maar ik zou wel zeggen: wat fijn om lid te zijn van een koninklijke familie in een land waarin velen het leuk en fijn vinden om deze foto’s te zien. Ook dat is heel wat waard.

Ik wens iedereen prachtige feestdagen en vooral een gelukkig en gezond 2018. Want als we het over lusten en lasten hebben, dan zijn het geluk en gezondheid die tot de lusten moeten behoren, maar helaas te vaak voor mensen tot de lasten zijn gaan horen.

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen