Column Marcvanderlinden

Lof voor de Queen Mum

Bij het vak royaltyjournalist hoort veel lezen. Dat is niet altijd een lolletje, want er verschijnen veel boeken waarin, voor mij, alleen maar oud nieuws staat. Het boek van collega Jeroen Snel bijvoorbeeld ziet er prachtig uit en is een echte aanrader voor alle mensen die nog niks over Máxima weten. Het is degelijk gemaakt en het verdient dus een plekje in mijn boekenkast. Het zal over jaren bovendien een handig naslagwerk zijn om er de details van de eerste jaren van de prinses in ons land op na te lezen. Maar Jeroen snapt ook wel dat ik aan het lezen van zijn boek niet echt heel veel plezier heb beleefd. Dat is niet vals bedoeld, maar gewoon een nuchtere vaststelling. Heel wat erger is het om een boek te lezen waaraan je je ergert.

Er verscheen een poosje geleden een boek van een andere collega, dat domme fouten bevat. Zo’n werkje zit je dan vloekend thuis te lezen. Maar er zijn ook boeken, waarvan het hart van een royaltyjournalist harder gaat kloppen. Afgelopen week kocht ik het boek ’Queen Elizabeth the Queen Mother’ van William Shawcross. Meer dan duizend pagina’s bevat deze (Engelstalige) eerste officiële biografie over de moeder van de huidige Engelse koningin. De schrijver heeft toegang gekregen tot de koninklijke archieven en mocht zelfs de dagboeken van de Queen Mum doorspitten. Dat leverde weliswaar niet heel veel nieuws op, maar wel het beeld van iemand die zich haar leven lang bewust was van haar rol en de status van de koninklijke familie. Ze voorzag zelfs dat er na haar dood een biografie zou komen en liet – hoe slim! – zelfs een interview van 20 uur na waarin ze over allerlei belangrijke momenten in haar leven praat. De mooiste delen in het boek zijn die over de crisis die ontstond nadat Elizabeths zwager, Edward VIII, de troon op gaf om met Wallis Simpson te kunnen trouwen. Elizabeth’s man werd daardoor totaal onverwacht koning en zijzelf koningin. Ook over de oorlogsjaren valt er veel te lezen en de schrijver citeert uit vaak zeer ontroerende brieven. Koningin Elizabeth II en haar familieleden spraken allemaal met de schrijver en dat zorgde voor een complete biografie over de vrouw die door de Engelsen steevast de Queen Mum werd genoemd. Een Nederlandse vertaling zal er wel niet komen, dus wie geïnteresseerd is zal het met de Engelse versie moeten doen. Ik hoop dat het hier ten paleize ook zal worden gelezen. Wellicht dat er dan toch eerder toestemming komt om de archieven in te zien voor een goede biografie over koningin Juliana. Tot nu toe wordt er gezegd dat die er pas komt als de dagboeken van de in 2004 overleden koningin openbaar gemaakt mogen worden. Dat zou dan pas in 2054 zijn. Tegen die tijd leeft er bijna niemand meer die Juliana nog echt heeft meegemaakt. De Queen Mum had het wat dat betreft beter geregeld…

Geef een reactie

Gerelateerde artikelen