Letizia

Spanning rond Letizia

In de aanloop naar de zomervakantie op Mallorca lopen de spanningen rond koningin Letizia steeds verder op.

Dat komt doordat in het paleis van Marivent vrijwel de gehele koninklijke familie aanwezig zal zijn, voor het eerst sinds tijden.

Het kan daar soms knallen, en dat de hele familie nu toch weer bij elkaar komt wordt gezien als een concessie van Felipe aan zijn moeder Sofia.

Liefst

Het liefste zouden Felipe en Letizia hun kinderen Leonor en Sofia zo ver mogelijk weghouden van hun neef Froilán en hun nicht Victoria Federica, die een wild en ongeregeld leven leiden, waarvan ze verslag doen op sociale media. De kans dat we ze buiten Marivent samen zullen zien wordt klein geacht.

Dan is er nog hoog oplopende spanning tussen Cristina en Letizia. De afgelopen weken zijn steeds meer onthullingen naar buiten gekomen over vetes en ruzies tussen de twee. Dat is weer lastig voor Felipe, Christina is zijn lievelingszus.

Bij de begrafenis van koning Constantijn van Griekenland begin dit jaar sloot Letizia vrede met haar aartsvijand prinses Marie-Chantal, echtgenote van de Griekse kroonprins, maar negeerde ze Christina.

Gehakt

Vorig jaar kwam het in Marivent al tot een uitbarsting. Waar iedereen bij was maakte Christina gehakt van de outfit die Letizia die avond droeg. Letizia antwoordde dat Christina er niets mee te maken had hoe zij zich in haar eigen huis kleedde.

De hoop is nu gevestigd op koningin Sofia, die als mater familias brandjes kan blussen en wie weet alle onenigheid kan beëindigen.

eloise
KLIK HIER

Mujer Hoy/Getty Images

#Royaltynl