Ontwerp Zonder Titel (43)

Nu deugen de uitnodigen voor de kroning ineens niet

De uitnodigingen die Buckingham Palace verstuurde voor de kroning hebben een heftig debat op gang gebracht.

Steen des aanstoots is de prominente aanwezigheid van de Green Man – de ‘Groene Man’.

Critici noemen dat een heidens symbool, dat geen plaats zou moeten hebben in het kroningsgebeuren. Anderen wijzen er op, dat de Groene Man overal en al vele eeuwen in het VK in kerken is te zien.

Saillant detail

Saillant detail: Charles is hoofd van de Church of England, de officiële staatskerk. Sommigen vinden het dan ook vreemd, dat de Groene Man groter is afgebeeld dat de christelijke symbolen op de uitnodiging.

Anderen noemen de man juist één van de oudste symbolen die we in christelijke kerken tegenkomen, en daarmee een onderdeel van het christendom.

‘Het staat onder meer symbool voor onze relatie met de natuurlijke wereld (of in christelijke termen, Gods schepping). Dit is prachtig.’

Maar The Green Man werd ook omschreven als een ‘mystiek, heidens symbool van wedergeboorte’. 

Lente en wedergeboorte

Het Twitter-account van de koninklijke familie zegt: ‘

Ontworpen door Andrew Jamieson, is de uitnodiging voorzien van de Groene Man, een oude figuur uit de Britse folklore, symbool van de lente en wedergeboorte, om de nieuwe regeerperiode te vieren.’

Uitnodiging
Uitnodiging

Leestip

BESTEL HIER

Mail Online

#Royaltynl