Openheid in kosten kroondomein Het Loo

De begroting van het koningshuis geeft voor de eerste keer inzage in de kosten van faunabeheer en het onderhoud van kroondomein Het Loo in Apeldoorn. Zo blijkt dat er zes faunabeheerders actief zijn voor het Koninklijk Huis, waarmee in 2014 personeelskosten zijn gemoeid van 347.200 euro.

Voor het onderhoud van de wegen en de wildrasters in het kroondomein is een bedrag geraamd van 185.000 euro. Voorts wordt een bedrag uitgetrokken van 90.000 euro voor het onderhoud van de terreinauto’s. Voor reiskosten en opleidingen van het personeel is 10.000 euro begroot.

De openheid is een gevolg van een motie van de Partij voor de Dieren, die in oktober vorig jaar in de Tweede Kamer werd aangenomen. De motie verzocht de regering in de begroting van het koningshuis voortaan ‘een gedetailleerd kostenoverzicht’ mee te nemen over het faunabeheer op het landgoed op de Veluwe. De partij hoopte hiermee inzage te krijgen in ‘de hoeveelheid belastinggeld die opzij wordt gezet voor de jachtactiviteiten van de koninklijke familie’.