Placeholder

Geen straat beschikbaar voor koning Filip

In het Belgische Leuven zal op korte termijn geen straat, laan of plein vernoemd worden naar koning Filip. Een Leuvens raadslid had erover een voorstel gedaan. “We hebben op dit ogenblik geen straat in voorraad”, liet burgemeester Louis Tobback toen weten.
Aanleiding voor het voorstel was het feit dat het nieuwe koningspaar Leuven uitkoos als eerste stad van zijn kennismakingsronde door het land, de ‘blijde intrede’, op 6 september. Raadslid Rik Daems wilde graag dat Leuven al voor die datum zou besluiten een straat naar Filip te vernoemen, meldt persbureau Belga.
“Met uitzondering van Leopold II hebben alle vorsten in Leuven een straatnaam gekregen”, aldus burgemeester Tobback. “Vroeg of laat zal dit ongetwijfeld ook met koning Filip gebeuren, maar op dit ogenblik hebben we geen nieuwe straat, laan of plein om naar hem te vernoemen. We kunnen moeilijk hiervoor speciaal een laan gaan aanleggen. Ik zie geen reden om mee te doen in de race om als eerste een straat te vernoemen naar de nieuwe vorst.”