Zuinig zijn op koningschap

We moeten zuinig zijn op het koningschap, concludeert Ernst Hirsch Ballin in zijn boekje 'De koning', dat op woensdag werd gepresenteerd. Herman Tjeenk Willink, oudvice-president van de Raad van State en in die hoedanigheid jarenlang 'onderkoning' genoemd, mocht het eerste exemplaar ontvangen.

Met alle destructieve krachten die in Nederland momenteel werkzaam zijn, kan het bindend vermogen van het koningschap ertoe bijdragen dat het land niet in chaos belandt. Waar politieke partijen als de PVV proberen om de koningin uit de regering te zetten en de rol van de koning(in) in het Nederlandse bestel te beperken, wordt dat door Hirsch Ballin ontraden. Grondwettelijke bepalingen wijzigen, ’terwijl er eigenlijk geen probleem is’. Want de koningin heeft in het huidige staatsbestel geen politieke macht of invloed meer. De kracht zit juist in de ‘afzijdigheid van diverse vormen van macht die in het verleden nog wel aan monarchen toekwamen.’

Politici hebben volgens de hoogleraar de verantwoordelijkheid om de burger uit te leggen wat de functie is van onze vorstin wanneer burgers twijfelen over de politieke invloed van het staatshoofd. Maar ook de koningin zelf kan haar steentje bijdragen door de informatieopdrachten ‘in minder verhullende bewoordingen’ te omschrijven, zo schrijft Hirsch Ballin.

‘De Koning’ door dr. Ernst M.H. Hirsch Ballin, 52 pagina’s, € 9,90, ISBN: 978-90-8974-634-4