Placeholder

Zestig placemats voor Elizabeth

Koningin Elizabeth II heeft voor het eerst in haar ambtstermijn een ministerraad bijgewoond. Ze deed dat vanwege het zestigjarig regeringsjubileum dat ze dit jaar viert. Ze nam plaats tussen premier David Cameron en minister van Buitenlandse Zaken William Hague toen de regering de week doornam. Elizabeth was toehoorder en nam geen deel aan het overleg, de koningin blijft namelijk neutraal.
Tijdens de bijeenkomst ontving de jubilerende vorstin zestig placemats, als cadeau namens de leden van het kabinet.