William vraagt rust voor Kate

Prins William heeft met zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, gesproken over een gewenningsperiode voor zijn bruid. Hij wil graag een tweetal jaren de tijd voor Kate om rustig te kunnen leven en te laten wennen aan haar nieuwe leven. Ondertussen kan William dan zijn militaire carrière voortzetten. Het verzoek van de prins is gedaan om niet dezelfde fouten te maken als bij zijn moeder Diana is gebeurd. In het enige interview dat de prins sinds zijn verloving met Kate heeft gegeven, sprak William over de lessen die hij daaruit heeft geleerd. Diana en Charles kenden elkaar voor hun huwelijk eigenlijk nauwelijks. Dat is gelukkig anders bij hun zoon en zijn geliefde.

William is er dan ook van overtuigd dat Kate en hij hun taken beter kunnen uitvoeren, als zij het voorbeeld van WIlliam’s grootouders kunnen volgen. Zij woonden in de periode na hun huwelijk in Malta, waar Philip als lid van de Koninklijke Marine werkte. Elizabeth beschouwt deze tijd als de gelukkigste in haar leven. ‘Prins William en Catherine zullen het model van het huwelijk van de Koningin met prins Philip volgen. Zij hebben een sterke relatie en William wil graag een stevig huwelijk voor zijn publieke taken echt beginnen,’ vertellen bronnen aan het hof.