Placeholder

Willem-Alexander voor het laatst zitting in Raad van State

Willem-Alexander heeft woensdagmiddag voor de laatste maal een zitting bijgewoond van de Afdeling advisering van de Raad van State. De Prins had vanaf zijn achttiende jaar van rechtswege zitting in de Raad van State.
Als zijn agenda het toeliet woonde de hij de vergaderingen van de Afdeling advisering bij, evenals de zeswekelijkse vergaderingen van de Raad zelf. 

Vanaf het moment van abdicatie is de nieuwe koning Willem-Alexander volgens de Grondwet voorzitter van de Raad van State. Dit is een meer ceremoniële functie. Het daadwerkelijke voorzitterschap wordt in de dagelijkse gang van zaken vervuld door de vicepresident van de Raad van State, op dit moment Piet Hein Donner. Koningin Máxima houdt zitting in de Raad, evenals de Afdeling advisering van de Raad van State.