Placeholder

Willem-Alexander moet zoeken naar nieuwe toon

De koninklijke speeches van koningin Beatrix bevatten voor het grote publiek te veel Haags jargon en zijn soms wat te ‘presidentieel’ geweest. Het is aan de nieuwe koning Willem-Alexander om een toon aan te slaan die alle lagen in de Nederlandse bevolking aanspreekt. Dit schrijft historicus Coos Huijsen op de opiniepagina van Trouw. Huijsen is auteur van het boek Nederland en het verhaal van Oranje.Heel wezenlijk voor het koningschap is zijn verbindende rol, stelt Huijsen. De historicus is van mening dat Beatrix er goed in slaagde de intellectuele en artistieke elites meer aan zich te binden. Hij vindt dat ze met haar toespraken qua onderwerpen, woordkeus en invalshoeken misschien wat dicht in de buurt kwam van het Haagse woordgebruik. “Een bijkomstig nadeel is dat dit journalisten en overgevoelige politici uitnodigt de redevoeringen langs de politieke meetlat te leggen”, vindt Huijsen.

“Willem-Alexander wacht de uitdaging om in zijn toespraken een toon te treffen waarmee hij een verbinding weet te leggen tussen de hogere en lagere cultuur in de Nederlandse samenleving.” Huijsen verwacht dat koning Willem-Alexander meer aandacht dan zijn moeder zal besteden aan het sociaal-culturele aspect van het koningschap. De historicus baseert dit op de enthousiaste betrokkenheid van Willem-Alexander en prinses Máxima bij het Oranjefonds.