Wilhelmus voor jarige koningin?

Luisteraars, het is vandaag 31 januari, de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin. Wij wensen haar en haar gezin van harte geluk!'

‘Luisteraars, het is vandaag 31 januari, de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin. Wij wensen haar en haar gezin van harte geluk!’

Zo klonk vele jaren op 31 januari de felicitatie op de radio, gevolgd door het spelen van het Wilhelmus. De NOS besloot in 2000 te stoppen met de traditie. Vice-voorzitter Koos Smit van de Bond van Oranjeverenigingen is het daar niet mee eens. Volgens Smit blijft het van belang om dit soort nationale tradities in ere te houden, juist in een groter wordend Europa. Hij denkt dat vooral ook Nederlanders in het buitenland behoefte hebben aan een verjaardagsboodschap voor de koningin, met aansluitend het volkslied.

Diverse regionale omroepen hebben inmiddels gehoor gegeven aan eerdere oproepen. Zo zendt RTV Gelderland het Wilhelmus weer uit op de verjaardag van koningin Beatrix, nadat de Commissaris van de Koningin zijn felicitaties heeft overgebracht. Michel Zonnevylle, voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen, pleit ook voor een herstel. ‘De verbondenheid tussen de verschillende delen van Nederland en Oranje wordt hier zeker door benadrukt en daarbij zal blijken dat een brede, moderne journalistiek en een rijk verleden uitstekend samengaan.’