Vorstenhuis op achterste benen

‘Het Vorstenhuis heeft met verbijstering vastgesteld,’ start prins-regent Alois in Liechtenstein een mededeling aan de pers. Er is een comité dat een handtekeningenactie wil houden om de vorst van het Alpenstaatje het vetorecht te ontnemen. ‘Zonder daarvoor contact met het Vorstenhuis te hebben gezocht,’ meldt men teleurgesteld. ‘Het initiatiefcomité had namelijk kunnen weten dat in 2003 een Grondwetsverandering is voorgesteld.’ Deze werd vervolgens door de vorst afgewezen.’ Het is ‘de verkeerde weg’ om op deze manier zonder toestemming van het vorstenhuis de grondwet te willen veranderen. Iets dergelijks kan alleen worden bereikt door middel van een referendum op grond van artikel 113 van de grondwet, zo besluit men raadgevend het bericht.

De macht om wetten te blokkeren of de regering naar huis te sturen verwierf vorst Hans-Adam II in 2003 in een referendum. Hij dreigde toen in ballingschap te gaan als daaraan niet werd voldaan. Een jaar later droeg hij de macht over aan zijn zoon Alois, maar Hans-Adam is nog altijd vorst.