Vorst Liechtenstein: ‘Zonder monarchie bestond dit land niet’

Naar aanleiding van de recente volksraadpleging over het al dan niet mogen behouden van het (omstreden) veto-recht van de Liechtensteinse heerser, gaf vorst Hans-Adam II een interview aan het Liechtensteiner Volksblatt. De stemming zou volgens sommigen niet om de monarchie an sich zijn gegaan, maar puur om het recht om wetsvoorstellen af te kunnen keuren als ze door het parlement waren goedgekeurd. Hans-Adam is het daar niet mee eens. 'Ik geloof van wel,' redeneert de vorst. 'De monarchie speelt natuurlijk een grote rol voor de identiteit van dit land. Zonder monarchie bestond dit land niet.  Ook de ecomonische voorspoed zou men zonder monarchie niet bereikt hebben.'

De vorst is stellig over de consistente staat van het land. ‘We onderscheiden ons al eeuwen van de aangrenzende regio’s; naar mijn weten is er geen enkele staat wereldwijd waar de grenzen al 300 jaar lang ongewijzigd zijn.’ En niet alleen het land is uniek, ook de inwoners, zo vindt het staatshoofd. ‘De Liechtensteiner is niet zomaar een mix tussen Zwitsers en Oostenrijkers, we hebben een eigen identiteit. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Liechtenstein 1938 overleefde als eigen staat en dat iedereen die een aansluiting met het Derde Rijk wilde, in de minderheid bleef.’