Placeholder

Troost voor Máxima: man en dochters wel op zegels

Voor Máxima is nog geen plek op de Amsterdamse tentoonstelling ‘1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’. Het gaat immers om ‘dode’ vrouwen, zo hoorde de prinses dinsdag in het welkomstwoord bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Máxima ontving daar een velletje met postzegels van bijzondere vrouwen uit de vaderlandse historie. De prinses en aanstaande koningin moest zich troosten met de gedachte dat haar dochters net al op de kinderpostzegels waren afgebeeld en dat haar man binnenkort prominent op de zegels komt.

Op het velletje van 10 zegels staan 6 verschillende vrouwen afgebeeld. Ontwerpster Roosje Klap zorgde daarbij voor een dwarsdoorsnede uit de geschiedenis, van de schrijfster Belle van Zuylen tot landsvrouwe Maria van Bourgondië. Die vrouwen komen ook terug in de tentoonstelling in het universiteitsgebouw, waar de prinses na de overhandiging van de postzegels een kijkje nam. De 1001 vrouwen komen in alle soorten en maten, zoals Máxima snel leerde. Niet iedereen was een heldin, vorstin of non, er zijn ook dievegges en gifmengsters wier levensverhaal de moeite van het vertellen of herinneren waard is.

Máxima kreeg na afloop van de rondgang door de tentoonstellingsruimte het vuistdikke boek mee waarop de expositie, die nog tot 20 mei is te zien, is gebaseerd.