Speculaties over troonswisseling

Geruchten over een aanstaande troonswisseling worden almaar sterker, zo schrijft De Telegraaf. Haagse bronnen weten dat een bijzondere benoeming rondom het Koninklijk Huis staat te gebeuren. Chris Breedveld, plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst, wordt volgens de krant aangesteld als nieuwe directeur van het Kabinet der Koningin. Hij werkt sinds 2004 bij de RVD voor het Koninklijk Huis. Daarbij is steeds nauw contact met de Oranjes, waarin hij ook een adviserende rol heeft bij het oplossen van commotie, zoals rond de vakantieville in Mozambique.

Het Kabinet der Koningin zorgt voor de ambtelijke ondersteuning van de koningin bij haar staatsrechtelijke taken en is de schakel tussen koningin en regering. Breedveld volgt Paul Schellekens op, die de functie sinds 2006 bekleedt. De ministerraad beslist vanmiddag officieel over de benoeming.