Rondstruinen tussen koningin Juliana’s inboedel

Vanaf morgen gaan zes dagen lang de deuren van Sotheby's open voor de kijkdagen van de nalatenschap van koningin Juliana. De koninklijke familie heeft na de dood van Juliana alle spullen uitvoerig bekeken, verdeeld over familieleden, stichtingen, het Koninklijk Huisarchief en bijvoorbeeld Paleis Het Loo, maar niet alle stukken hebben een nieuwe bestemming gekregen. Dat wat nog over is - elfduizend items, verdeeld over ruim 1700 lots - wordt nu ter veiling aangeboden.

Voordat heel Nederland de veilingstukken mag bekijken en veelal zelfs kan aanraken, werd de pers uitgenodigd voor een rondleiding met experts langs te topstukken. Daarbij is bij veel stukken de exacte herkomst vaak in nevelen gehuld, bovendien denken ook kenners dat het merendeel nooit echt door de royals is gebruikt. Ze worden niet voor niets ter verkoop aangeboden. Veel duidelijker kunnen de experts van Sotheby’s het ook niet maken. Integendeel, als een expert het sierlijke monogram van koning Willem III voor dat van zijn vader en voorganger aanziet, die een meer gestilleerd monogram voerde, wordt het nog verwarrender. En bijzondere kasten die in gebruik waren bij de thesauriër op Paleis Het Loo toeschrijven als uit de inboedel van Soestdijk komend, is jammer en bovendien niet nodig. Want: niet alleen de jaartallen op de cartonniers laten zien dat deze kasten uit vroeger tijden komt, bovendien is dat ook wat de veilingcatalogus duidelijk vermeldt. Deze dikke catalogus van bijna 350 pagina’s is voor € 20,- te koop bij Sotheby’s. Een verzamelobject op zich. Want tussen prachtige kasten, schilderijen en serviezen zitten ook echte afdankertjes, haardstoeltjes waarvan de bekleding bijna compleet is vergaan. Het vergulde mahoniehout van de stoeltjes is daarentegen nog wel vaak in erg goede staat. Van gimmicks – zoals een cognacglas en bierpul met de monogrammen van Juliana en Bernhard – met een startprijs van € 50,- tot aan een museumwaardig, kostbaar Italiaans servies, waarvan de opbrengst op zo’n € 60.000 wordt geschat.

Het is niet voor het eerst dat een dergelijke boedelverdeling wordt gehouden. Na de dood van koning Willem II werd ook een grote veiling georganiseerd, om de grote schulden te kunnen betalen. De immense kunstcollectie kwam zo verspreid in de wereld terecht en kwam deels in handen van de Russische tsaar. Deze werken, waaronder van Rubens, zijn nog altijd in de Hermitage in Sint Petersburg te zien.

Iedereen kan – kosteloos! – een kijkje tussen de spullen nemen bij Sotheby’s, Boelelaan 30 te Amsterdam. Van dinsdag 8 tot en met vrijdag 11 maart van 10.00 tot 21.00, op 12 en 13 maart van 10.00 tot 18.00.
De veiling wordt gehouden in de RAI in Amsterdam. Op 14 maart vanaf 14.00, op 15 tot en met 17 maart vanaf 10.00.