Prinses Máxima in Liberia

Prinses Máxima is deze week in Liberia voor haar VN-adviesfunctie op het gebied van bevordering van financiële diensten voor lage inkomensgroepen en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Ze spreekt met de president van Liberia mevrouw Johnson Sirleaf, diverse ministers, de plv. gouverneur van de Centrale Bank, vertegenwoordigers van microfinancieringsorganisaties en de financiële sector onder meer over hoe mensen en bedrijven beter en breder gebruik kunnen maken van financiële diensten in het Afrikaanse Liberia.

De prinses spreekt tijdens een interactieve sessie op de Cuttington University in Monrovia, met mensen die werkzaam zijn in de microfinancieringssector. Ook zal Máxima gesprekken hebben met kleine ondernemers o.a. op een markt, die met een lening een bedrijf zijn begonnen. De Prinses heeft tot slot een bijeenkomst met medewerkers en betrokken organisaties van de VN-missie in Liberia.

Prinses Máxima is in september 2009 benoemd als speciale pleitbezorger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon. Prinses Máxima adviseert in deze functie Ban Ki-Moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. In veel landen is het voor veel mensen niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te sluiten. Prinses Máxima is erevoorzitter van de werkgroep ‘G20 SME Finance Data Working Group’ welke als doel heeft het verzamelen van structurele gegevens over toegang tot en gebruik van financiële diensten voor het MKB om deze per land vergelijkbaar te maken.

Bron: RVD