Prinses Laurentien is president Fauna & Flora

Prinses Laurentien is benoemd tot president van Fauna & Flora International (FFI). Ze is gevraagd deze functie te vervullen vanwege haar inzet en ervaring op het gebied van milieuvraagstukken en duurzaamheid. De prinses is sinds 2003 actief bij FFI, eerst als lid van het Executive Committee en tot voor kort vervulde zij de functie van vice-president. Koningin Elizabeth van Groot-Brittanië is beschermvrouwe van FFI.

Het FFI werd in 1903 opgericht en is daarmee de oudste, internationale natuurbeschermingsorganisatie ter wereld. FFI richt zich met name op de wereldwijde bescherming van bedreigde diersoorten en ecosystemen. De organisatie werkt nauw samen met natuurbeschermingsorganisaties, overheden, het bedrijfsleven en lokale gemeenschappen. Door deze samenwerking kunnen geïntegreerde oplossingen geboden worden voor dieren, mensen en het milieu.