Prinses Irene met buren naar de rechter

Prinses Irene en haar buren in de Zuid-Afrikaanse Karoo hebben geschokt gereageerd op het besluit van de Zuid-Afrikaanse regering om Shell toestemming te geven te starten met proefboringen naar gas in het natuurgebied. Prinses Irene, die 13 jaar geleden 7500 hectare land kocht in De Karoo met de bedoeling dit terug te geven aan de wildernis, noemt het een 'ronduit desastreus en moreel onverantwoord project'. Samen met zo'n 200 andere landeigenaren heeft ze zich verenigd en hebben ze een advocaat ingehuurd die nu beroep zal aantekenen tegen het besluit van de regering. Volgens advocaat Derek Light en zijn cliënten druist de toestemming van de regering in tegen de grondwet van Zuid-Afrika.Naast het feit dat de regering nu weer kiest voor conventionele energiewinning in plaats van te kijken naar nieuwe, niet-natuuronvriendelijke methoden, zit het probleem van de landeigenaren vooral in de methode die Shell wil gebruiken. Het Brits-Nederlandse bedrijf, gespecialiseerd in olie- en gaswinning, wil in de Karoo hydraulisch gaan boren.

Prinses Irene en haar buren in de Zuid-Afrikaanse Karoo hebben geschokt gereageerd op het besluit van de Zuid-Afrikaanse regering om Shell toestemming te geven te starten met proefboringen naar gas in het natuurgebied. Prinses Irene, die 13 jaar geleden 7500 hectare land kocht in De Karoo met de bedoeling dit terug te geven aan de wildernis, noemt het een ‘ronduit desastreus en moreel onverantwoord project’. Samen met zo’n 200 andere landeigenaren heeft ze zich verenigd en hebben ze een advocaat ingehuurd die nu beroep zal aantekenen tegen het besluit van de regering. Volgens advocaat Derek Light en zijn cliënten druist de toestemming van de regering in tegen de grondwet van Zuid-Afrika.
Naast het feit dat de regering nu weer kiest voor conventionele energiewinning in plaats van te kijken naar nieuwe, niet-natuuronvriendelijke methoden, zit het probleem van de landeigenaren vooral in de methode die Shell wil gebruiken. Het Brits-Nederlandse bedrijf, gespecialiseerd in olie- en gaswinning, wil in de Karoo hydraulisch gaan boren.

Bij dit proces, dat meestal ‘fracking’ wordt genoemd, wordt een mix van water, zand en chemicaliën in de grond gespoten. De stralen creëren fijne groeven in de rotsgrond, zodat het gas uit de rots kan ontsnappen en naar de oppervlakte stijgt. Deze methode is tot nu toe vooral in de Verenigde Staten gebruikt en is ook daar omstreden. De Zuid-Afrikaanse regering meent echter dat de boringen noodzakelijk zijn om aan de groeiende energiebehoefte doen. Daarnaast meent Shell voor wel 300.000 banen te kunnen zorgen. Veel hoop dat de plannen nog gestopt kunnen worden is er niet. En de gevolgen voor de regio kunnen aanzienlijk zijn. De Karoo werd jarenlang gebruikt voor intensieve veeteelt maar in de afgelopen decennia zijn vele boeren vertrokken waardoor hun land zich heeft kunnen herstellen. Water is schaars in het gebied en daarom heeft Shell plannen om zeewater uit de oceaan naar De Karoo te pompen om dat te gebruiken voor het frackingproces. Door de gaswinning zal echter ook de infrastructuur van het gebied gaan veranderen, ten koste van de toch al kwetsbare natuur, zo menen de tegenstanders.
‘We zullen hoe dan ook Shell houden aan hun belofte de boringen zo zorgvuldig mogelijk te doen, hetgeen eigenlijk een nutteloze belofte is want het boren zelf is al schadelijk, afgezien van alles wat het meebrengt aan hoeveelheden water, nieuwe wegen, vervoer, behuizing van de mensen, dubieuze opslag van de gebruikte afvalproducten. Überhaupt, maar in het gebied van de Karoo, een ronduit desastreus en moreel onverantwoord project, zeker in een tijd dat we weten hoe het anders kan en de risico’s die met schaliegas-winning genomen worden,’ aldus prinses Irene. Ze blijft samen met haar buren en met hen velen in heel Zuid-Adrika, vechten tegen de plannen en zal zich sterk blijven inzetten voor het inzicht om op andere manieren aan energiewinning te gaan doen.