Prins William moet monarchie moderniseren’

Tristram Hunt, historicus en parlementslid van de Labourpartij, roept prins William in een essay op om creatief na te denken over hoe de monarchie in de toekomst vorm zou moeten krijgen. Hij dringt erop aan om voort te borduren op het voorbeeld dat zijn grootmoeder, koningin Elizabeth, geeft en om uiteindelijk een 'meer open en flexibel' Koninklijk Huis te creëren, als symbool van de natie. Zo zou hij er goed aan doen om het wervingsproces van hovelingen transparanter te maken. Daarbij zou het hof niet af moeten gaan op afkomst of jaren in dienst van het leger, maar om kwaliteiten.

Een andere gelijkstelling zou ook in de ‘Act of Settlement’ moeten worden doorgevoerd, zodat het eerste kind, ongeacht het geslacht, de troonsopvolger zal worden. Nu is het nog altijd zo dat een jongen voorrang krijgt op zijn eventuele oudere zussen.

Bovendien moet volgens Hunt de hand op de koninklijke knip: er moet beter gelet worden op verspilling en ‘ongerechtvaardigde extravagantie’ van een aantal leden van het Koninklijk Huis. Een ingetogen stijl is wat prins William zich zou moeten aanmeten.
Het verzoek van Hunt gaat verder. Hoewel hij het werk van Charles prima vindt, zou William zich meer op zijn eigen interesses moeten richten. Voor het gemak vult Hunt deze vast in: wellicht wat meer zoals de werkzaamheden van zijn moeder, zoals drugsverslaafde jongeren en daklozen.

Het hele essay is hier te lezen.