Placeholder

Prins uit legerfunctie, maar wel nieuw uniform als koning

Prins Willem-Alexander doet als aanstaand staatshoofd, na bijna 28 jaar, afstand van zijn huidige actieve militaire status. Voor zijn inhuldiging als Koning der Nederlanden wordt hem op verzoek eervol ontslag verleend. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag meegedeeld. “Ik ben trots op onze krijgsmacht en haar militairen”, stelt de prins in de Defensiekrant van donderdag. De Prins van Oranje is nu nog militair in de rang van commandeur bij de Koninklijke Marine. Hij heeft een overeenkomstige opperofficiersrang bij de andere krijgsmachtdelen. “Als koning zal ik mijn waardering voor defensie onverminderd tonen, in woord, daad en militair ceremonieel”, stelt de prins. “Aangezien de koning behoort tot de Nederlandse regering, kan ik geen actief dienend militair meer zijn. Ik neem daarom ontslag, maar blijf straks als koning mijn trots voor en verbondenheid met de Nederlandse krijgsmacht uitdragen.”

Nieuw tenue

Die verbondenheid gaat hij uitstralen door middel van een nieuw uniform, vergelijkbaar met dat van de adjudanten van de koningin op dit moment. Dat zal het tenue zijn van vlag- of opperofficier. Net als koning Willem I zal hij een uniform dragen zonder onderscheidingstekens die bij een rang horen. “Mijn voorvader Koning Willem I had aan het eind van de achttiende eeuw als officier ervaring opgedaan in de strijd tegen de Fransen en zou op grond daarvan een zeer acceptabele opperbevelhebber zijn geweest. Hij koos er voor zich buiten de hiërarchie van de krijgsmacht te plaatsen. Hij droeg een generaalsuniform zonder de daarbij behorende onderscheidingstekens.” Daarom zal ook de aanstaande Koning dat op vergelijkbare wijze gaan doen. Onder andere op de epauletten op de schouders zal een nieuw wapenbeeld verschijnen met drie van de regalia: de rijksappel, het rijkszwaard en de scepter. Samen symboliseren zij de beveiliging en verdediging (Rijkszwaard) van ons grondgebied en de wereld
(Rijksappel) én de waardigheid van de Koning (Scepter). Het vierde Koninklijke symbool, de Koningskroon is niet in het ontwerp opgenomen, omdat het al in veel functietekens binnen de krijgsmacht wordt gebruikt.