Prins naar Wereldtentoonstelling

Prins Willem-Alexander is maandag en dinsdag in Zuid-Korea. Daar vindt in Yeosu de wereldtentoonstelling EXPO 2012 plaats. De minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, vergezelt de prins.

Met het thema “The Living Ocean and Coast” stelt de EXPO het belang van oceanen en kusten voor ecosystemen centraal, ook in relatie tot economische ontwikkeling en cultuur. Behoud en duurzaamheid krijgen in dat verband eveneens een prominente plaats. Meer dan 100 landen en internationale organisaties nemen aan de EXPO deel.

Maandag viert Nederland zijn Nationale Dag op de EXPO 2012. Na het hijsen van de Nederlandse vlag en het spelen van het Wilhelmus heeft de prins een korte toespraak gehouden. Daarna zijn achtereenvolgens de paviljoens van Nederland en Zuid-Korea bezocht. Nederland presenteert zichzelf rond het thema “Sustainable Dutch Deltas”. ’s Avonds neemt de prins in Seoul deel aan een diner ter gelegenheid van de Nederlandse handelsmissie, die Korea van 17 tot 22 juni bezoekt. De focus van deze bedrijvendelegatie ligt op watermanagement vanwege de overstromingsproblematiek in Zuid-Korea, op herinrichting van het drooggelegd gebied ‘Seamangeum’, en op watergerelateerde onderzoeksontwikkelingen zoals energiewinning uit water. Het Ministerie van Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie organiseert de Nederlandse economische missie in samenwerking met het Nederlands Water Partnership en de Nederlandse ambassade in Zuid-Korea.
Dinsdag woont de prinsi ’s ochtends een waterseminar bij. Aan dit seminar nemen zowel Nederlandse als Koreaanse bedrijven en kennisinstellingen uit de watersector deel.

Bron: RVD