Prins Claus zou zich ‘laten zingen’

Het Groningse Prins Claus Conservatorium organiseerde woensdag voor de tweede keer het Prins Claus Concert. Als eregast is ook koningin Beatrix present in De Oosterpoort. Theoloog Huub Oosterhuis sprak inleidende woorden op het concert, ondermeer over een ontmoeting met wijlen prins Claus. 'Ik zing nooit mee, ik kan helemaal niet zingen,' zei prins Claus een keer, licht verontschuldigend. 'Ik laat me zingen, kan je dat zeggen in het Nederlands?' Oosterhuis besloot daarom: 'Was hij vanavond hier geweest, die onvergetelijke nog altijd sprankelende man, hij zou zich hebben laten zingen'.

Bijzonder onderdeel van het concert zijn de drie gedichten van de prins, die door de Zweedse componist Sven-David Sandström is voorzien van een orkestcompositie. Voor het eerst werd zo ‘Three Poems by Prince Claus for Choir, Strings and Percussion’ uitgevoerd onder leiding van dirigent Peter Dijkstra. Drie prachtige stukken waarin met name het thema Afrika centraal staat.

Dubieuze klank
Na de pauze keer het publiek terug naar zijn plek, zo ook de koningin. Precies op het moment dat Beatrix op haar stoel gaat zitten, blaast een orkestlid op zijn trombone. ‘Een eresaluut aan de koningin. Het was een zuivere C. Zo heeft zij dat ook opgevat,’ vertelt de persvoorlichtster. Het publiek leek daar anders over te denken en lachte luid om de komische situatie. De trombonespeler zelf lachte nog veel luider…

Steun voor het Prins Claus Conservatorium
Hoewel minister Plassterk begin dit jaar weigerde in te stemmen met de bekostiging van een masteropleiding op het conservatorium, richt de Hanzehogeschool nu zelf een fonds hiervoor op. “Wij dreigden als enig conservatorium in Nederland geen masteropleiding te krijgen. Dat vormde een bedreiging voor onze toekomst. We zullen Den Haag laten zien dat alleen kwaliteit een doorslaggevend argument kan zijn om een opleiding te weigeren.” Luid applaus klinkt vanuit het publiek. Ook de koningin laat merken het niet eens te zijn met de keuze uit Den Haag en klapt hard mee.

Zie ook: Pijnlijke botsing met Beatrix