Prins Bernhard gaf Milieudefensie startkapitaal

Prins Bernhard was de eerste donateur van Milieudefensie, stelt Wouter van Dieren in het jubileumblad van Milieudefensie dat vandaag verschijnt. Veertig jaar geleden stortte de prins een bedrag van 5.000 gulden in de op te richten organisatie. Penningmeester van de milieubeweging werd Evert van Braam Houckgeest, toentertijd thesaurier van prins Bernhard. Uit de privézak van de prins is toen de eerste vijfduizend gulden aan Milieudefensie gegeven: het startkapitaal van de nu veertigjarige milieuorganisatie.