Pieter van Vollenhoven naar Bevrijdingsdag Wageningen

Dit jaar zal Pieter van Vollenhoven op Bevrijdingsdag opnieuw in Wageningen zijn, meldt een bron aan Royaly. Hij zou zelfs het veteranendefilé afnemen, maar dit wordt ontkend. De man van prinses Margriet was al meerdere malen aanwezig tijdens het defilé en ook verleden jaar was hij present bij een herdenkingsbijeenkomst in de Wageningse Johannes de Doperkerk. De organisatie wil over de aard van het bezoek van Van Vollenhoven op 5 mei niets kwijt. ‘Ik kan nog niets zeggen over zijn deelname,’ aldus de heer Dumrese, directeur van het Nationaal Comité Herdenking Capiltulaties. Pieter van Vollenhoven is ook extern adviseur van de organisatie.
Tientallen jaren lang nam prins Bernhard op 5 mei bij hotel De Wereld het defilé af, in 2004 – enkele maanden voor zijn dood – deed hij dat voor het laatst. Hij liet in 2004 al weten dat het erop volgende jaar de laatste maal zou zijn, zestig jaar na de capitulatie. Door zijn overlijden nam prins Willem-Alexander in 2005 het laatste gebruikelijke defilé af. Pieter van Vollenhoven was hierbij ook aanwezig. Voor prins Bernhard zou 2005 ook het laatste veteranendefilé zijn omdat het zijn ‘grote wens’ was om voortaan ‘uitsluitend een veteranendag’ in juni te vieren.
Het Nationaal Comité wil graag verder met het defilé zoals dat nu plaatsvindt. ‘Wij hebben de opzet in 2008 vernieuwd. Een evaluatie heeft ertoe geleid dat we doorgaan met deze opzet, zeker tot en met 2015. Daar zijn we uitermate content over,’ zegt Ed Dumrese. Wat er na 2015 gebeurt is onzeker, maar daar wordt zeker naar vooruit gekeken.