Pieter van Vollenhoven mag bijna met pensioen

Op 7 februari neemt Pieter van Vollenhoven afscheid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De avond ervoor kijkt hij in een gesprek met Rob Trip terug op ‘zijn’ Raad. Behalve Van Vollenhoven zelf komen diverse andere mensen aan het woord die direct of indirect bij de komst van de Raad betrokken waren. Ook prinses Margriet komt aan het woord. Zij spreekt over haar echtgenoot die na 7 februari een leven met een overvolle agenda inruilt voor een leven als ‘gepensioneerd burger’, zegt de woordvoerder. Voor het eerst gaat Pieter van Vollenhoven daarnaast in op de gebeurtenissen bij ‘De Naald’ in Apeldoorn op Koninginnedag 2009. Toen probeerde Karst T. met zijn auto een aanslag te plegen op de koninklijke familie. Van Vollenhoven ervoer toen aan den lijve het belang van veiligheid. En het belang om dat goed te regelen.

Op 7 februari neemt Pieter van Vollenhoven afscheid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De avond ervoor kijkt hij in een gesprek met Rob Trip terug op ‘zijn’ Raad. Behalve Van Vollenhoven zelf komen diverse andere mensen aan het woord die direct of indirect bij de komst van de Raad betrokken waren. Ook prinses Margriet komt aan het woord. Zij spreekt over haar echtgenoot die na 7 februari een leven met een overvolle agenda inruilt voor een leven als ‘gepensioneerd burger’, zegt de woordvoerder.

Voor het eerst gaat Pieter van Vollenhoven daarnaast in op de gebeurtenissen bij ‘De Naald’ in Apeldoorn op Koninginnedag 2009. Toen probeerde Karst T. met zijn auto een aanslag te plegen op de koninklijke familie. Van Vollenhoven ervoer toen aan den lijve het belang van veiligheid. En het belang om dat goed te regelen.

Met Van Vollenhovens afscheid komt een einde aan een werkzaam leven dat meer dan 25 jaar in het teken stond van een niet aflatende strijd voor onafhankelijk onderzoek naar rampen en ongevallen, meldt de NOS. Van Vollenhoven heeft zich, vaak tegen de (politieke) stroom in, jarenlang hard gemaakt voor onafhankelijk onderzoek bij ongelukken en rampen.

Aanvankelijk was dergelijk onderzoek in Nederland zeer versnipperd met verschillende onderzoeksraden voor de scheepvaart, de luchtvaart en het spoor. Pas in 2005 komt er een allesomvattende Onderzoeksraad voor Veiligheid waarvan Pieter van Vollenhoven de eerste voorzitter wordt. Deze Raad is volstrekt onafhankelijk waar het gaat om het doen van onderzoek en het geven van aanbevelingen om ongevallen in de toekomst te voorkomen. De vertrekkend voorzitter heeft zich altijd voor die onafhankelijke positie hard gemaakt.

In het portret benadrukt Van Vollenhoven het belang daarvan. Hij doet dat aan de hand van een aantal grote rampen uit het nabije verleden, waarbij de Raad nauw betrokken was. Een daarvan is de brand in het cellencompex op Schiphol-Oost, waarbij elf mensen om het leven kwamen. In de documentaire keert Van Vollenhoven nog éénmaal terug naar dat cellencomplex.