Paleisrestaurator krijgt Erekruis van koningin

Dinsdag kreeg Krijn van den Ende, restauratie- en interieurarchitect, het Erekruis in de Huisorde van Oranje. De koningin verleende hem deze onderscheiding vanwege zijn betrokkenheid bij renovatie en herinrichting van koninklijke paleizen en rijksgebouwen. Van 2005 tot 2011 had de heer Van den Ende de leiding over de totale restauratie en renovatie van zowel het interieur als de gevels van het Koninklijk Paleis Amsterdam.

 Van den Ende is werkzaam op het gebied van gespecialiseerd onderzoek, conservering en restauratie van monumenten uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Sinds 1976 is hij – eerst in dienst van een architectenbureau en de Rijksgebouwendienst, vanaf 1985 met zijn eigen bureau – betrokken bij de renovatie en herinrichting van Koninklijke paleizen en rijksgebouwen.

De koningin is gul in het uitdelen van ‘haar’ Erekruis in de laatste weken. In omgekeerde volgorde kregen ook Paul Schellekens (voormalig directeur Kabinet der Koningin), Chris Breedveld (voormalig plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst) en Jaap Dijkstra (was Intendant der Koninklijke Paleizen, beheerder van landgoederen ‘De Horsten’  en intendant van het jachtslot van de koningin, het Oude Loo) in de afgelopen twee weken dezelfde onderscheiding opgespeld.

Foto: ANP