Oranjebond: geen ceremonieel koningschap

De Oranjeverenigingen zien niets in een ceremonieel koningschap. Volgens de verenigingen is het schadelijk als de voorstellen van enkele politieke partijen worden doorgevoerd om het staatshoofd uit de regering te zetten. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen kwam bij elkaar tijdens het jaarcongres in Utrecht. Al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kan de Tweede Kamer het initiatief nemen om zelf een formateur aan te wijzen, maar daar is volgens de bond niets van terecht gekomen. 'We weten nog steeds niet hoe dat moet,' aldus voorzitter Zonnevylle. Hij pleit ervoor dat de partijen dit eerst zorgvuldig met elkaar bespreken. 'Het zou voor alle betrokkenen en ook voor het koningschap een drama zijn als de koning door onduidelijke procedures en gebrek aan politieke overeenstemming opnieuw het proces van kabinetsvorming moet leiden.'