Placeholder

Opvolgingswet in Engeland nog niet van kracht

Het eerste kind moet nog worden geboren, maar prins William en echtgenote Kate hebben van grondwetsspecialisten al het advies gekregen nog even te wachten met een eventueel tweede kind. In elk geval als de eerstgeborene een meisje is. Dat voorkomt verwarring over de opvolgingsrechten.

Het Britse parlement heeft in april een wet aangenomen waarin de successierechten zijn veranderd. Ongeacht geslacht komt de eerstgeborene ook als eerste in aanmerking voor de troon, na opa prins Charles en vader prins William. Voorheen hadden jongens voorrang op meisjes, dus als Kate een dezer dagen het leven zou schenken aan een prinsesje en er komt later in het gezin nog een jongetje, dan zou die zijn zus in de rangorde passeren.

Het probleem is dat de wet in Groot-Brittannië wel is aangenomen, maar dat deze nog niet van kracht is. Dat gebeurt pas wanneer de ‘Realms’, de vijftien andere landen die de Britse monarch ook als staatshoofd hebben, ook hun wetten hebben aangepast. In een aantal gevallen gaat dat zonder slag of stoot, maar in federale staten als Australië en Canada komt daar vanwege de noodzakelijke verandering van de grondwet veel bij kijken.

“Het kan nog wel een jaar duren”, waarschuwde specialist Robert Hazell deze week. Er is afgesproken dat de nieuwe opvolgingswet in alle zestien landen tegelijk van kracht wordt, om te voorkomen dat – ook al is het misschien maar tijdelijk – de regels tussen de landen verschillen. Tot die tijd kunnen Kate en William maar beter wachten met nummer twee, dan hoeft niemand nerveus te worden als de eerstgeborene een meisje is.