Opening met koninklijke allure

Velen weten niet beter dan dat het leven van prinsen en prinsessen bestaat uit het verrichten van openingshandelingen, het knippen van linten en het dopen van schepen. Vaak is prins Willem-Alexander ergens in Nederland te vinden om zich sterk te maken voor een betere waterhuishouding of om een vooruitstrevend nieuw project te openen. Prinses Máxima gaat vaak op pad voor een project dat gelieerd is aan het Oranje Fonds of aan microfinanciering. Maar er zijn ook openingen die vragen kunnen oproepen. Want waarom opent prinses Máxima een nieuw gebouw van een bedrijf dat handelt in buizen?

Het bedrijf bestaat geen honderd jaar, is niet ‘bij koninklijke beschikking hofleverancier’, geen buren van de prinses of familie van de Oranjes, maar is gewoon een bedrijf dat zijn best doet om zoveel mogelijk winst te behalen. Kan elk bedrijf dan tegenwoordig een prins of prinses inhuren om wat extra publiciteit te krijgen, of is daar meer voor nodig? Een woordvoerster van Van Leeuwen Buizen Groep, die in september een nieuw gebouw door Máxima laat openen, kan daar wel om lachen. ‘We hebben gewoon een brief gestuurd en daar werd positief op geantwoord,’ vertelt ze. De Rijksvoorlichtingsdienst geeft aan dat het gebruikelijker is om een dergelijke uitnodiging voor het Koninklijk Huis via de burgemeester te laten versturen. De zegsvrouwe van Van Leeuwen vermoedt dat het via een directe lijn ging, omdat er eerder al contact is geweest: ‘Ik geloof dat de prinses al eens de hand had geschud met de bestuursvoorzitter van het bedrijf, Peter Rietberg.’ Ook in een verder verleden is er al wel eens contact geweest. ‘Prins Bernhard heeft ook eens iets van een opening gedaan hier. Dat was een goede bekende van de oprichter van het bedrijf.’ Maar wat nu echt de doorslag heeft gegeven om een ‘ja’ vanuit het paleis te krijgen, kan ze niet beantwoorden. ‘Geen idee,’ zegt de dame van Van Leeuwen. ‘Misschien omdat het een van de meest energiezuinige gebouwen uit de omgeving is.’