Placeholder

Nieuwe koning moet belasting betalen

Het Belgische kernkabinet heeft de civiele lijst (waarin salaris en gebruiksrecht van de paleizen zijn vastgelegd) vastgesteld voor de toekomstige koning Filip, zo schrijft het Nieuwsblad. Het bedrag is dan wel gelijk aan dat van zijn vader, maar zijn koopkracht gaat er op achteruit. Filip moet namelijk belastingen gaan betalen.

Momenteel staat op de lijst van koning Albert een bedrag van 11,55 miljoen euro per jaar, voor de nieuwe koning Filip wordt dat verminderd met zo’n 700.000 euro vanwege de te heffen belastingen. De civiele lijst wordt anders dan in Nederland aan het begin van de regeerperiode van de koning vastgelegd, voor de volledige duur van het koningschap. Het bedrag beweegt wel mee met de lonen in het land.

Begin juni werd door het Uitvoeringscomité voor de Institutionele Hervormingen al beslist om de koninklijke dotaties om te vormen. Voortaan zouden alleen de troonopvolg(st)er, de koning(in) die zijn/haar functie vroegtijdig neerlegt en de weduwe(naar) van de koning of troonopvolger nog een uitkering ontvangen, zoals vergelijkbaar is met het Nederlandse model. Over de uitkering moet belasting worden betaald en bovendien moest er voortaan btw en accijns worden afgedragen.