Nieuwe entree voor Het Loo

Vandaag neemt Paleis Het Loo haar nieuwe entreegebouw in gebruik. Het rustieke houten kassahuisje nabij het stallencomplex komt daarmee te verdwijnen. Volgens het Paleis voldeed het niet meer aan de huidige ARBO-eisen. Bovendien was voor een deel van de unieke kostuumcollectie een betere bewaarplaats nodig. Het Ministerie van OCW stelde Paleis Het Loo in staat om deze beide problemen op te lossen door de bouw van een goed geoutilleerd entreegebouw, annex ondergronds textieldepot.

Behalve de verkoop van entreebewijzen is er een informatie- en winkelbalie gesitueerd. Op de wand vindt permanent een vertoning van filmbeelden plaats die de sfeer in en rond het paleis gedurende alle jaargetijden tot uitdrukking brengen. Door de situering op de kop van de hoofdlaan die naar het paleis leidt, ziet men vanuit het entreegebouw direct het museum in de verte liggen en is een natuurlijker verbinding tussen de diverse gebouwen tot stand gebracht.

De transparante metalen wand om het gebouw sluit harmonieus aan bij de omringende natuur. Voor de groene aankleding rond het gebouw maakt Paleis Het Loo dankbaar gebruik van een 100-tal grote rododendrons die werden aangeboden door het Nationale Park De Hoge Veluwe. De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst.