Placeholder

Met gebed naar de koning

Verscheidene fractieleiders uit de Tweede Kamer hebben donderdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de nieuwe koning. Alexander Pechtold van D66 was er bijvoorbeeld. Verwacht op het Noordeinde werd ook Henk Krol van 50PLUS, die zijn royale afspraak vanwege de stemmingen in het parlement nog even wat moest verschuiven.

“Het volk gaat dan – hoe moeilijk ook – boven de Koning”, twitterde Krol. Het hof snapte het prima. Sybrand Buma van het CDA was onder de indruk van de nieuwbakken monarch: “Nederland mag trots zijn op deze open en betrokken vorst.”

Arie Slob van de ChristenUnie ging ook, met de via de site van de partij verzamelde gebeden en wensen voor Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima. Zelf had de partij ook een tekst uit de bijbel uitgezocht: “Lang leve de koning! Wij zullen zonder ophouden voor hem bidden, hem zegen toewensen, dag aan dag”, aldus Psalm 72:15. Dat is volgens Slob zeer toepasselijk, omdat de psalm ook wel het koningslied wordt genoemd.

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren trok ten paleize met een elektrische, gerecyclede Volkswagenbus om aandacht te vragen voor het probleem van de uitstoot van broeikasgassen en de schaarste van grondstoffen. “Door niet deel te nemen aan de jaarlijkse parlementaire barbecue van de vleeslobby en door 100 procent elektrisch te rijden, probeer ik m’n steentje bij te dragen aan een leefbare wereld en een stabiel klimaat”, benadrukte Thieme tevreden op de site van haar partij.