Máxima’s aanval op schooluitval

Prinses Máxima bracht een werkbezoek aan het Wibautcollege, waar ze met mentoren, vrijwilligers, docenten en met een groep jongeren heeft gesproken over de ‘Amsterdamse Plus’, om schooluitval tegen te gaan. Dit werkbezoek was in het kader van een nieuw te starten programma van het Oranje Fonds dat succesvolle methoden ter verbetering van de (onderwijs)kansen voor jongeren in het land uitrolt. De Amsterdamse Plus is een (school)uitvalvoorziening voor jongeren. Het is opgezet voor leerlingen die door gedragsproblemen of de thuissituatie niet in het reguliere onderwijs kunnen meekomen, maar in een rustige omgeving met andere aanpak en kleinere klassen wel. De Amsterdamse Plus biedt onderwijs gericht op het behalen van een diploma, maar vooral op het weer op de rails krijgen van het leven van de jongere zelf. Kenmerkend voor de Amsterdamse Plus is maatwerk. Alle leerlingen volgen een individueel programma, toegesneden op hun mogelijkheden en hun doel.