Máxima op Schiphol

Prinses Máxima heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Ze werd geïnformeerd over de taken en de samenwerking tussen de vijf brigades van de Marechaussee die op Schiphol werkzaam zijn. Zo sprak zij met medewerkers van de brigades Vreemdelingenzaken, Politie & Beveiliging, Grensbewaking, Recherche & Informatie en Operationele Ondersteuning over hun activiteiten. Hierbij kwamen thema’s als integriteit, humaniteit, gezag en personeelsbeleid aan de orde.

Naast de gesprekken kreeg de prinses onder meer een demonstratie van gezichtsherkenning en look-a-likes. Ook bracht zij een bezoek aan het verwijdercentrum van de brigade Vreemdelingenzaken.