Máxima is een kei in communiceren

Het is aan Máxima te danken dat de monarchie in Nederland zo populair is onder het volk, concludeert de jury van de Machiavelliprijs, die de prinses woensdag ontving in Den Haag. De juryvoorzitter meldt dat Máxima een ‘eigentijds gezicht’ aan het koningshuis heeft gegeven en het ‘draagvlak voor de monarchie als symbool voor nationale eenheid en continuiteit in de 21e eeuw mede verstevigd’ heeft. Dat is ze geworden omdat het ‘zo overduidelijk’ in haar optreden te zien is dat ze echt van haar werk houdt. ‘En dat u zich daar met hart, ziel en hersens volledig aan geeft,’ zegt de voorzitter. ‘Koninklijke Hoogheid, u bent een kei in communiceren!‘ Máxima kreeg de prijs dan ook met name ‘voor de uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten die de afgelopen tien jaar haar werk als prinses der Nederlanden hebben gekenmerkt’, aldus het juryrapport van de Stichting Machiavelli. De prinses hield een korte toespraak. Ze gaf aan geaarzeld te hebben of ze de prijs in ontvangst zou nemen. Mede omdat ze het niet alleen zou hebben kunnen doen en zij daardoor niet de volledige krediet behoort te krijgen. ‘Mijn man en ik kunnen alleen ons werk doen dankzij het gezag van mijn schoonmoeder, dat zij in 32 jaar heeft opgebouwd.’ Samen met Alexander en Beatrix vormt Máxima ‘een team,’ sprak de prinses. Het is ook hun prijs, vindt ze. De ruimte die zij en de prins krijgen om hun werk uit te oefenen, bijvoorbeeld voor het Oranje Fonds, is verworven door haar schoonmoeder. Het is mede daarom dat de prijs volgens Máxima zeker ook haar schoonmoeder en man toekomt.