Maxima in India

Prinses Máxima heeft maandag 26 oktober een toespraak gehouden op de Microfinance India Summit 2009 in New Delhi. Prinses Máxima sprak de ruim 800 deelnemers aan de jaarlijkse, internationale conferentie toe over het belang van toegang tot financiële diensten, in het bijzonder de mogelijkheid voor de lage inkomensgroepen om op een veilige manier te sparen, en over ‘integrated microfinance’: het aanbieden van microfinanciering in combinatie met programma’s op het gebied van huisvesting, energie, gezondheid, water & sanitatie.

Prinses Máxima heeft maandag 26 oktober een toespraak gehouden op de Microfinance India Summit 2009 in New Delhi. Prinses Máxima sprak de ruim 800 deelnemers aan de jaarlijkse, internationale conferentie toe over het belang van toegang tot financiële diensten, in het bijzonder de mogelijkheid voor de lage inkomensgroepen om op een veilige manier te sparen, en over ‘integrated microfinance’: het aanbieden van microfinanciering in combinatie met programma’s op het gebied van huisvesting, energie, gezondheid, water & sanitatie.

Prinses Máxima sprak in de middag onder andere bilateraal met de staatssecretaris van Financiën, de heer Namo Narian Meena over een toegankelijke financiële sector in India. Verder sprak de Prinses en marge van de conferentie met diverse organisaties op het gebied van microfinanciering en werd ze door hen op de hoogte gesteld van hun laatste bevindingen. Tijdens een rondetafelbijeenkomst nam Prinses Máxima een boek in ontvangst van de Rabobank Foundation over microfinancieringsinstellingen die beheerd worden door lokale coöperaties.

Prinses Máxima was in India in haar functie als speciale pleitbezorger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon. Prinses Máxima adviseert in deze VN-functie Ban Ki-Moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name de lage inkomensgroepen en de MKB-sector. In veel landen is het voor veel mensen niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te sluiten.