Máxima in discussie over zakgeld

Prinses Máxima is nog maar amper terug uit Stockholm, maar ze wordt maandagavond verwacht op de Christelijke basisschool Dol-Fijn in Deventer, waar ze een ouderavond bijwoont over het thema ‘financiële opvoeding’. Ouders van kinderen uit de groepen 7 en 8 discussiëren met elkaar over onderwerpen als zakgeld, het doen van klusjes in huis en de mobiele telefoon. Het thema van de ouderavond wordt ingevuld door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in samenwerking met CentiQ, Wijzer in geldzaken. 

Een spreker van het Nibud houdt op de ouderavond een lezing over kinderen en geldzaken en de ouders krijgen praktische tips. Na de lezing gaan de ouders uiteen om in groepjes over diverse thema’s te discussiëren. De uitkomsten van de discussies worden na afloop van de ouderavond gepresenteerd op de websites van CentiQ, Wijzer in geldzaken en het Nibud. Máxima is aanwezig bij de lezing en neemt deel aan een van de discussiegroepen.                             

 Bron RVD

Prinses Máxima is aanwezig bij de lezing bij en woont een discussiegroep bij.

CentiQ, Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën en vertegenwoordigt 45 organisaties, waaronder het Nibud, die samenwerken om de consument ‘wijzer in geldzaken’ te maken.