Máxima bezoekt ‘Levensboeken’

Prinses Máxima heeft vandaag het project ‘Levensboeken’ van Stichting HOF Promotie Haags Vrijwilligerswerk bezocht. Dit initiatief won in mei 2009 een Appeltje van Oranje; de prijs van het Oranje Fonds voor succesvolle initiatieven die groepen mensen verbinden. De prinses sprak met de initiatiefnemers van het project en met een aantal vrijwilligers en deelnemers. 

In het project ‘Levensboeken’ maakt een vrijwilliger samen met een oudere een boek over zijn of haar leven. Aan de hand van vaste thema’s als jeugd, geluk, gezin kan de vrijwilliger de levensgeschiedenis van de betrokken persoon opschrijven. Daarbij komen hoogte- en dieptepunten uit het leven van de oudere aan bod. Het project brengt vrijwilligers in nauw contact met ouderen. Voor ouderen betekent het levensboek een tastbaar bewijs van hun levenservaringen. 

Stichting HOF heeft het project Levensboeken uitgebreid naar andere doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking of dementerende ouderen. In 2010 verspreidt HOF met steun van het Oranje Fonds het project uit over het hele land. Prinses Máxima werd tijdens het bezoek bijgepraat over beide ontwikkelingen.

Bron RVD