Placeholder

Lof voor prinses Beatrix bij uitreiking Appeltjes

Koningin Máxima heeft in het Koninklijk Paleis in Amsterdam haar schoonmoeder prinses Beatrix bedankt voor haar jarenlange steun en enthousiasme voor het Oranjefonds. Máxima deed dat bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje.
“Dit is de elfde keer dat de Appeltjes worden uitgereikt”, zei Máxima. In voorgaande jaren begon ze haar toespraak altijd met het bedanken van koningin Beatrix voor de voor de prijsuitreiking verleende gastvrijheid, nu deed de nieuwe koningin dat nogmaals met terugwerkende kracht ‘voor de vele jaren’. De steun van Beatrix is ‘heel belangrijk geweest voor mijn man en ik’, aldus Máxima, die de aanwezigen in de Burgerzaal van het paleis een warm applaus ontlokte voor de eveneens aanwezige oud-koningin.
Oranjefonds-directeur Joop Wijn had prinses Beatrix daarvoor ook al in het zonnetje gezet en geprezen als ‘onze supporter van het eerste uur’. Hij was blij dat ze ook nu weer aanwezig was en toonde zich onder de indruk van haar inzet bij NL Doet, waar Beatrix in maart in een Dordtse stadsboerdij onvermoeibaar de minipaarden en ezels borstelde. ‘Ik had wel zin in koffie, maar u ging rustig door’, aldus Wijn.