Laurentien neemt Kleinstaatenpreis in ontvangst

Prinses Laurentien heeft dit weekend als president van de European Cultural Foundation (ECF) de ‘Kleinstaatenpreis’ van het Herbert-Batliner-Europa-instituut in Salzburg in ontvangst genomen. De ECF ontvangt deze prijs voor alle inspanningen ter erkenning van cultuur als belangrijke katalysator voor sociale en cultuurpolitieke ontwikkelingen in Europa en haar buurlanden. Hierbij wordt cultuur gezien als een instrument voor de bevordering van sociale cohesie. Prins Constantijn vergezelde zijn echtgenote bij deze gelegenheid. 

De ECF bestaat sinds 1954. Eén van de kerntaken van de ECF is het financieel ondersteunen van grensoverschrijdende artistieke projecten en culturele organisaties die onderlinge samenhang en begrip in Europa vergroten. De ECF heeft door de jaren heen een groot Europees netwerk opgebouwd, dat haar rol als katalysator versterkt.

Ook zet de ECF zich actief in voor een coherent en sterk Europees cultuurbeleid en de bevordering van de interculturele dialoog tussen kunstenaars en de gemeenschap.

De ‘Kleinstaatenpreis’ wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de erkenning van een klein land op politiek, wetenschappelijk, cultureel of economisch gebied. Eerdere prijswinnaars waren onder meer de premier van Luxemburg, Jean-Claude Juncker (2008) en de oud-president van Letland, Vaira Vike-Freiberga (2006). De prijs bestaat uit een door de kunstenares Lotte Ranft ontworpen medaille en een bedrag van 30.000 euro.