Laurent op het matje

Het Belgische parlement zet nog altijd grote vraagtekens bij de reis naar Congo die prins Laurent onlangs heeft gemaakt. De prins is gisteren in de Kamer door parlementsleden 'de best betaalde werkloze van dit land' en 'een permanente risicofactor' genoemd. Peter Luykx (Nieuw-Vlaamse Alliantie) wees erop dat de dotatie van 26.000 euro per maand 'bijna zoveel is als president Obama verdient'. Zijn voorstel? 'De prins uit zijn lijden verlossen' door middel van het aanpassen van de uitkeringen van de Koninklijke familie. 'Wanneer stopt dit gesubsidieerd miniatuurtheater in Laken?', vraagt liberaal Jean-Marie Dedecker zich hardop af. Vele andere partijen stellen ook vragen over de omstreden reis naar Congo die Laurent onlangs heeft gemaakt. Volgens de premier heeft Laurent 'een beoordelingsfout' gemaakt. De prins is verplicht om zijn reisplannen en contacten in het buitenland aan hem kenbaar te maken. 'Hij heeft verzaakt aan zijn verplichtingen door de reis te laten doorgaan, ondanks het formele advies van de regering en van het paleis.' Leterme zal de prins op het matje zou roepen, 'om hem aan zijn verplichtingen te herinneren.'

Het Belgische parlement zet nog altijd grote vraagtekens bij de reis naar Congo die prins Laurent onlangs heeft gemaakt. De prins is gisteren in de Kamer door parlementsleden ‘de best betaalde werkloze van dit land’ en ‘een permanente risicofactor’ genoemd. Peter Luykx (Nieuw-Vlaamse Alliantie) wees erop dat de dotatie van 26.000 euro per maand ‘bijna zoveel is als president Obama verdient’. Zijn voorstel? ‘De prins uit zijn lijden verlossen’ door middel van het aanpassen van de uitkeringen van de Koninklijke familie. ‘Wanneer stopt dit gesubsidieerd miniatuurtheater in Laken?’, vraagt liberaal Jean-Marie Dedecker zich hardop af. Vele andere partijen stellen ook vragen over de omstreden reis naar Congo die Laurent onlangs heeft gemaakt.
Volgens de premier heeft Laurent ‘een beoordelingsfout’ gemaakt. De prins is verplicht om zijn reisplannen en contacten in het buitenland aan hem kenbaar te maken. ‘Hij heeft verzaakt aan zijn verplichtingen door de reis te laten doorgaan, ondanks het formele advies van de regering en van het paleis.’ Leterme zal de prins op het matje zou roepen, ‘om hem aan zijn verplichtingen te herinneren.’