Laurent moet belasting betalen

Eerst staat de uitkering van prins Laurent ter discussie vanwege zijn onaanvaardbare gedrag, nu is hij veroordeeld tot het betalen van belasting over zijn villa. Het lijkt Laurent niet mee te vallen de laatste maanden. De Koninklijke Schenking, die goederen mag verdelen over de Koninklijke Familie als bruikleen, heeft dat van de rechtbank te horen gekregen. De Schenking is van mening dat de villa waar de Belgische prins woont ook als ambtswoning wordt gebruikt, daar er ook officiële ontvangsten plaats vinden. Maar omdat het volgens de rechter in Gent primair als woonhuis wordt gebruikt, voldoet het niet aan de eisen en kan geen ontheffing worden gevraagd. Het is niet bekend hoe hoog de onroerende voorheffing is die de Koninklijke Schenking nu moet betalen