Laatste Albanese kroonprins overleden

In Albanië rouwen de monarchisten om de dood van hun 'koning'. Gisteren stierf Leka van Albanië op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij was de laatste kroonprins van het land. Leka werd in 1939 geboren in het Koninklijk Paleis van Tirana als oudste zoon - en naar later zou blijken enig kind - van koning Zog van Albanië en gravin Géraldine Apponyi de Nagyappony. Twee dagen na zijn geboorte moesten zijn ouders al op de vlucht slaan voor oprukkende troepen van Mussolini. De familie leefde jarenlang in ballingschap en na de dood van zijn vader werd Leka tot koning in ballingschap uitgeroepen. Hij verbleef toen in Spanje, waar hij een omstreden bestaan had opgebouwd als wapenhandelaar. Om die reden moest hij na het einde van de Franco-dictatuur ook het land verlaten. Daarna vestigde hij zich met zijn echtgenote en kind in Rhodesië, maar toen van dat land door Robert Mugabe een een democratie werd gemaakt met de naam Zimbabwe, vertrok hij naar Zuid-Afrika waar het Apartheids-regime hem een diplomatieke status beloofde. In 1982, toen zoon Leka werd geboren, werd de grond waarop het ziekenhuis stond even tot Albanees grondgebied verklaard, zodat de nieuwe prins Leka toch een beetje in Albanië was geboren. Na het einde van de apartheid kregen Leka en zijn gezin het ook in Zuid-Afrika moeilijk. In Albanië was inmiddels een einde gekomen aan het communistische regime waardoor Leka weer terug kon naar het land waar hij slechts twee dagen had gewoond. Zijn terugkeer in 1997 zorgde voor veel commotie. De Albanezen waren net in opstand gekomen tegen hun regering nadat veel mensen al hun spaargeld hadden verloren. Leka zag zichzelf als de reddende engel en arriveerde in leger-outfit en met vele gewapende vrienden. Na een schietpartij met de politie waarbij een dode en vele gewonden vielen, moest hij opnieuw het land ontvluchten. Leka werd bij verstek tot drie jaar cel veroordeeld, maar in 2002 kreeg hij gratie. Daarop keerde hij opnieuw terug naar Albanië. De nieuwe regering gaf hem de oude bezittingen van de koninklijke familie terug en zorgde voor een diplomatieke status, maar een grote publiekelijke rol was er niet voor Leka weggelegd. Zijn zoon Leka II volgde zijn vader bij diens dood op als troonpretedent. De nieuwe 'Koning' is sinds 2010 verloofd met Elia Zaharia. Wanneer de bruiloft gepland staat is niet bekend. Minister-president Berisha zei dat Leka met 'alle eer die hem toekomt' zal worden begraven. Bovendien zei hij dat de discussie over de monarchie een nieuwe kans verdient.