Placeholder

Koninginnedag in Australië voorbij

In Australië zit Koninginnedag er al op. De Nederlandse gemeenschap in de Currumbin Valley bij de Gold Coast in Queensland vierde spontaan haar eigen feestje en dat was volgens organisator Rob Hessing een groot succes. Het was voor het eerst dat de Nederlanders in Australië gezamenlijk 30 april vierden. De troonswisseling gaf hier aanleiding voor. De Nederlanders ‘down under’ zagen via internet dat koningin Beatrix haar handtekening zette onder de Akte van Abdicatie. Het gezelschap at er kroketten bij en haring, speculaas en roggebrood met erwtensoep. Hessing: ”Daarna hebben we het volkslied gespeeld, een Engelse vertaling gezongen door Bill van Dijk. De Australiërs die het feest bijwoonden hadden wel moeite met de paradox in het Nederlandse volkslied, waarin we zingen van Duitsen bloed te zijn en de koning van Hispanje altijd te hebben geëerd”. Ongeveer honderd Nederlanders en Australiërs vierden Koninginnedag in de Currumbin Valley. ”Ze vonden het ontroerend en aangrijpend hoe wij het hadden aangepakt. Ik heb in een toespraak geschetst wat er in Nederland aan de hand was en dat koningin Beatrix afstand had gedaan van de troon. Australiërs vragen zich vooral af of de monarchie in Nederland nog wordt gedragen, maar ik kon ze geruststellen met overtuigende percentages waaruit blijkt dat het koningshuis populair is. In Australië is officieel Queen Elizabeth de koningin, maar dat voelen Australiërs niet zo. Daarvoor is de afstand te groot.”