Koningin op werkbezoek bij de Marine

Koningin Beatrix heeft dinsdag in Den Helder een werkbezoek gebracht aan de Koninklijke Marine. Aan boord van het amfibisch transportschip Hr.Ms. Johan de Witt is de Koningin geïnformeerd over de Nederlandse deelname aan EU-operatie Atalanta. Deze missie richt zich op de bestrijding van piraterij en de bescherming van kwetsbare koopvaardijschepen in de Golf van Aden en de wateren rond Somalië.

De koningin heeft een presentatie van de marinestaf bijgewoond over de bijzonderheden van de missie. Aansluitend sprak zij met bemanningsleden van het Luchtverdedigings- en Commandofregat Hr.Ms. De Zeven Provinciën over hun ervaringen. Dit schip nam afgelopen najaar deel aan de EU-operatie. Bemanningsleden van Hr.Ms. Johan de Witt vertelden vervolgens hoe zij zich voorbereiden op de missie. Medio april neemt dit schip de taken over van Hr.Ms. Tromp.