Placeholder

Koningin Margrethe houdt openbare audiënties

De Denen kunnen ook in april weer 2 keer terecht bij koningin Margrethe die in paleis Christiansborg, waar ook het parlement zetelt, een zogenoemde openbare audiëntie houdt. De eerste ontvangst is maandagmorgen. Ook in mei en juni staan er 2 van zulke ontmoetingen op de koninklijke agenda.

De audiëntie kent een eeuwenlange traditie. Burgers met een klacht of boodschap konden op gezette tijden toegang krijgen tot de vorst, bijvoorbeeld op het moment dat hij zich gereedmaakte om uit te rijden. Dat betekende toen wel dat het staldepartement een monopolie kreeg en er geld aan verdiende, reden voor koning Frederik IV om in 1725 een wekelijkse audiëntie in te stellen. Koningin Margrethe II krijgt niet zozeer klachten of bezwaren te horen, maar vooral bedankjes van mensen die net een onderscheiding hebben ontvangen, of een koninklijke benoeming. Die kunnen zich netjes melden bij de kabinetssecretaris, en dan volgt een korte ontmoeting met de koningin.