Placeholder

Hechte band Bronbeek en Oranjes

De band tussen Bronbeek en het koninklijk huis is de afgelopen 150 jaar veel hechter geweest dan tot dusver alom werd aangenomen. Dit concludeert Laurens van Aggelen, auteur van het boek Koninklijk Bronbeek dat hij woensdag schenkt aan koningin Beatrix.

Van Aggelen kreeg de gelegenheid onderzoek te doen in het Koninklijk Huisarchief. In het boek schetst de schrijver een beeld van de wijze waarop Bronbeek en daarmee ook de veteranenzorg gedurende anderhalve eeuw kon rekenen op de steun van leden van het Koninklijk Huis.

Van Aggelen beschrijft de beweegreden van koning Willem III om zijn landgoed aan de staat te schenken met het doel er een tehuis voor oud-militairen van te maken. Per koninklijk besluit en een wilsbeschikking werd destijds vastgelegd dat het landgoed bij Arnhem en het tehuis geen andere bestemming mag krijgen.

Schenkingen

In het boek staat hoe de vorstinnen en beschermvrouwen Wilhelmina, Juliana en Beatrix en hun familieleden een zeer bijzondere band onderhielden met Bronbeek en de bewoners. Het Koninklijk Huis deed ook bijzondere schenkingen aan het tehuis en het museum.

Het tehuis voor oud-militairen in Arnhem viert dinsdag zijn 150-jarig bestaan. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie Erik Akerboom opent met een kanonschot de jubileumexpositie. Bronbeek biedt vandaag de dag onderdak aan 50 veteranen.