Geheimen van Queen Elizabeth blijven geheim

Een nieuwe wet in het Verenigd Koninkrijk zorgt ervoor dat koningin Elizabeth, prins Charles en prins William zijn vrijgesteld van de wet openbaarheid van bestuur (freedom of information law). Details uit de paleizen mogen daarom de komende decennia niet openbaar worden gemaakt. Daaronder vallen bijvoorbeeld gesprekken met politici en ambtenaren, zoals wanneer de premier met de koningin spreekt over staatszaken. Tot nu toe, sinds de wet van kracht werd in 2005, kon informatie openbaar gemaakt worden wanneer aangetoond kan worden dat het om algemeen belang gaat.

Staatssecretaris van Justitie, Ken Clarke, is van mening dat deze speciale behandeling averechts werkt voor de royals. Omdat de kosten van het koninklijk huis door de belastingbetaler worden betaald, zullen ze wellicht op minder steun kunnen rekenen. Maurice Frankel van de campagne voor openbaarheid van bestuur is teleurgesteld. Het stelt volgens hem bijvoorbeeld prins Charles in de gelegenheid om te lobbyen voor zijn eigen projecten, iets waar Charles al om bekend staat. ‘Dat roept de vraag op of hij de bescherming, die de monarch en de troonopvolger van oudsher genieten, wel moet krijgen.’